Diccionari urbà, 3

Neologismes de civilitat i sensatesa per a barcelonins desvetllats

ABRIL de 2014

Publicats a Time out Barcelona
311, 312, 313 i 314

* * *

Lessèptic /[ləsεptik]

Persona totalment disposada a dubtar que algun dia quedi completament acabada la línia 9 del metro. El mot es forma barrejant la paraula “escèptic” i l’antropònim Lesseps, no en referència a l’enginyer francès, sinó a la plaça dels Josepets, que exemplifica com cap altra l’obstinada infinitud de certes obres públiques.

* * *

Incís-10 /[insistεn]

Toc d’atenció que es dóna a la persona que interromp contínuament amb voluntat d’esmenar o precisar la matèria exposada. L’expressió recalca la idea d’insistència amb l’al·lusió al nominal del 10 en anglès. Així es dóna la idea de gradació en les intervencions del plepa i es fixa un límit infranquejable d’intromissions.

* * *

Pal·lidoscopi /[pəliδuskͻpi]

Paraula fruit d’una deformació càustica del terme calidoscopi pres en sentit figurat: “successió de coses vàries i multicolors”. Amb l’arrel de l’adjectiu pàl·lid (“deficient o mancat de color”), el significat canvia, perd la vitalitat i els matisos i passa a qualificar una “successió de coses fluixes i descolorides”.

* * *

Glaça de les plòries /[glasəδələsplͻɾiəs]

Aquest sintagma, que sembla un contrapet de la mudable “plaça de les Glòries”, és un circumloqui poètic de “lleganya”, format per la paraula glaça, que és la capa de sucre i ou que cobreix els pastissos, i el mot plòries, terme argòtic format sobre el verb plorar, que defineix tots els residus produïts per la lacrimació.

LESSEPS

foto: Albert Bertran

 

Anuncis

Els comentaris estan tancats.

  • Contacte:

    joseppedrals@hotmail.com
%d bloggers like this: