Diccionari urbà, 5

Neologismes de civilitat i sensatesa per a barcelonins desvetllats

JUNY de 2014

Publicats a Time out Barcelona
320, 321, 322 i 323

* * *

Versar l’ona /[barsalóna]

Aquesta homofonia del nom de la ciutat patentitza una de les habilitats que la caracteritzen: si “versar” és un verb transitiu que significa “tractar sobre un assumpte” i el complement directe n’és “l’ona”, tenim que la matèria de la que s’ocupa aquell qui versa l’ona és el moviment oscil·latori, la variació periòdica.

* * *

L’evocaria /[ləbukəɾíə]

El mercat de La Boqueria s’ha anat guanyant, amb els anys, fama de referent turístic. Tot i això, no ha perdut del tot l’essència que el caracteritzava. El nom de “La Boqueria”, que prové de la venda de bocs, s’ha anat substituint, poc a poc, per un verb homòfon que voldria (condicional) portar-lo de nou a la memòria.

* * *

S’arrià (bandera, 1) /[səriá]

Hi ha dos topònims a Barcelona que em fan pensar en les accions que es duen a terme amb les banderes. Un, Sarrià / s’arrià (del verb arriar), significaria que la bandera fou abaixada. El pronom reflexiu fa pensar que l’estendard es replega tot sol: “L’ensenya s’arrià”. És com una història inconclusa. S’arrià… i, què?

* * *

L’hisseu (bandera, 2) /[lisεu]

Liceu / l’hisseu és la resposta perfecta del dubte que plantejava el topònim de la setmana passada: s’arrià. El verb hissar (fer pujar enlaire estirant una corda) i, sobretot, el fet que estigui conjugat en present, resolen, almenys, el següent pas temporal de la divisa calada. S’abaixà i vosaltres la torneu a arborar.

 

liceu

Anuncis

Els comentaris estan tancats.

  • Contacte:

    joseppedrals@hotmail.com
%d bloggers like this: