Diccionari urbà, 6

Neologismes de civilitat i sensatesa per a barcelonins desvetllats

JULIOL de 2014

Publicats a Time out Barcelona
324, 325, 326, 327 i 328

* * *

Or-te / [ɔɾtə]

 “Or” és la forma mallorquina de la primera persona del singular del present d’indicatiu del verb “orar” (pregar): jo or = jo oro. “Or-te”, llavors, és sinònim de l’expressió “et prego”, o sigui: “et demano respectuosament o insistentment que em concedeixis alguna cosa”. Com a conseqüència, “ortenc” vol dir “pidolaire”?

* * *

Damoclàtic / [dəmuklátik]

Quan el tirà Dionís va voler que Dàmocles, el criat llepaculs, s’adonés que l’exercici del poder porta implícita una amenaça, li va cedir el tron durant una vetllada bo i penjant-hi una espasa al damunt, sostinguda per un pèl de crin. Tot allò “damoclàtic” és, doncs, una intimidació per a aquells que ostenten el poder.

* * *

Aposthòlic / [əpustɔlik]

Si, per parlar de l’addicció al treball, en anglès s’encunyà el mot “workaholic”, per parlar de l’addicció a les cases d’apostes, tan esteses a internet, hom utilitzarà el terme “aposthòlic”, que, a l’ensems, serveix per al·ludir a tots aquells que s’esforcen per propagar-ne la doctrina, a nivell virtual o a BCNWorld.

* * *

Adificant / [aδifikán]

Aquesta paraula sembla un gerundi del verb edificar, que tant vol dir “construir un edifici” com “infondre, amb bon exemple, sentiments d’admiració”. També recorda l’adjectiu homòfon, “edificant”: “que incita a la virtut”. Però té l’arrel en l’acrònim de l’Administració d’Infraestructures Ferroviàries. Ni crea ni cria.

* * *

Inòpi-nat / [inɔpinát]

Aquest adjectiu, aparentment, sembla derivar de la forma llatina que significa “fortuït, inesperat”, formada per la negació (in-) del que es podia preveure (opinare), és a dir: inconjecturable. Amb aquesta grafia, però, s’especifica la referència a les persones que prosperen sobtadament tot i haver nascut en la inòpia.

ADIF

Anuncis

Els comentaris estan tancats.

  • Contacte:

    joseppedrals@hotmail.com
%d bloggers like this: