Diccionari urbà, 7

Neologismes de civilitat i sensatesa per a barcelonins desvetllats

AGOST/SETEMBRE de 2014

Publicats a Time out Barcelona
329, 330, 331, 332 i 333

* * *

Abequació / [əβəkwəsjó]

Concepte abstracte que pretén unir la noció de buit, inherent a la idea d’evacuació (vacu), i la representació del distanciament entre expressions matemàtiques, formulada amb la col·locació del prefix “ab-” (que indica allunyament) al pla d’igualtat que comporta l’equació. O sigui: el buit suposat en l’equilibri remot.

* * *

Biocgrafia / [biɔkgɾəfíə]

Història de la vida d’un personatge completament insignificant, que genera un interès tan escàs que fa que la semblança de la seva existència estigui escrita en versos brevíssims, bàsicament ecos d’altres versos (d’altres vides), ressons de ritmes aliens… El destí final de la seva narració té només un efecte de rima.

* * *

Sibil·litat / [siβilitát]

Entenem per sibil·litat el comportament d’aquell qui respecta les normes de la convivència d’una manera misteriosa i enigmàtica, aquell qui observa el tracte social, però amb ambigüitat i amb accions que es poden prestar a diverses interpretacions: la qualitat de mantenir una certa obscuritat en el respecte al proïsme.

* * *

Cuarència / [kwəɾεnsiə]

Aquest terme serveix per explicar l’absència de contradicció que se suposa que impera en la sistemàtica dels procediments d’un cos administratiu qualsevol, però, sobretot, defineix la propietat reordenadora que es fa evident en l’articulació estructurada dels usuaris pacients posats en una filera per esperar llur torn.

* * *

Mesquiador / [məskiədó]

El mot “mesquiador”, format mesclant l’escandinau ski i l’àrab miskin, designa la persona que practica mesquineses, lliscant per damunt de les qualitats morals d’una manera menyspreable, sense generositat ni dignitat i amb gasiveria. Se’n diferencien diverses modalitats: mesquí de fons, mesquí artístic o mesquí extrem.

 

EMPLEO

Aturats en cuarència

Anuncis

Els comentaris estan tancats.

  • Contacte:

    joseppedrals@hotmail.com
%d bloggers like this: