Diccionari urbà, 8

Neologismes de civilitat i sensatesa per a barcelonins desvetllats

OCTUBRE de 2014

Publicats a Time out Barcelona
334, 335, 336, 337 i 338

* * *

Hoprovi / [upɾɔbi]

Aquest terme s’utilitza per definir els atacs que pretenen atemptar contra el bon nom d’algú sense especificar si s’aconsegueix cobrir d’ignomínia la víctima o no. Per això es fa referència a l’intent de reeixir-hi, amb el verb “provar”, i es marca l’assumpte amb la similitud fonètica del mot “oprobi”, deshonor públic.

* * *

Enfiteu-s’hi / [ənfitεuzi]

Si l’emfiteusi és el contracte pel qual l’emfiteuta rep el domini útil d’uns béns mentre l’amo en manté un cànon, aquesta versió del mot -que utilitza la idea d’atapeïment i empatx del verb “enfitar”- retrata el desdeny en la cessió del propietari que ho fa a contracor: “Que se us indigesti!” “Ja us ho podeu confitar!”

* * *

Llupolència / [λupulεnsiə]

Amb l’auge de les cerveseries artesanes, s’han escampat, també, les veus expertes en aquest fermentat cerealístic. El lèxic dels degustadors s’ha enriquit, cercant expressivitat per als mesuraments tècnics: la llupolència, e.g., defineix l’opulència del llúpol, l’efecte d’amargor pujat o la riquesa herbàcia en l’aroma.

* * *

Vacànsies / [bəkánsiəs]

El terme “vacànsies” s’utilitza per definir dos estats de tensió psicològica relacionada amb el món laboral: la inquietud angoixosa que agita els aspirants a un càrrec quan la plaça queda vacant (ansietat per la vacança) i el desig vehement d’arribar al temps de descans retribuït dels treballadors (ànsia de vacances).

* * *

Hendecadència / [əndəkəδεnsiə]

En aquesta paraula, el prefix “hendeca” té un doble valor: s’empra en el seu sentit estricte, significant “onze”, i també en forma d’homòfon per puntualitzar el sintagma comprimit “en-decadència”, significant “que es troba immers en un estat de decaïment”. Estar “hendecadència” implica, doncs, un debilitament de l’11%.

 cerveza-casera_1920x1200_275

Mostres de la prodigalitat de la llupolència

Anuncis

Els comentaris estan tancats.

  • Contacte:

    joseppedrals@hotmail.com
%d bloggers like this: