Diccionari urbà, 13

Neologismes de civilitat i sensatesa per a barcelonins desvetllats

MARÇ de 2015

Publicats a Time out Barcelona
355, 356, 357 i 358

* * *

Premunició / [pɾəmunisió]

Pressentiment bèl·lic.
En aquesta fomulació, l’advertència i el consell que implica el verb llatí “monere” (d’on vénen admonició o amonestar) queden supeditats al pes semàntic de les provisions de l’exèrcit en temps de guerra, les armes de foc i la construcció de defenses del verb “munire” (d’on vénen immune o comunió).

* * *

Fregància / [fɾəgánsiə]

La “fregància” és l’olor que desprèn la fregadora. Té un sentit positiu si fa referència al perfum dels líquids netejadors i parlem de fregància cítrica, floral, de Marsella o bé de brisa marina. Però també té una interpretació negativa quan al·ludeix al tuf humit i corromput d’una baieta desfibrada, vella i florida.

* * *

Arrugant / [ərugán]

El gerundi del verb arrugar serveix per recalcar amb ironia la poca noblesa real d’aquell qui té una insolència altiva, l’arrogant. La supèrbia pretensiosa del perdonavides tibat ja es veu que no és tan estirada i que se li fan solcs. La dignitat i la importància bufades que s’atribueix perden compressió i es pleguen.

* * *

Compta-n’hi dos / [kontəniδós]

L’expansió que ha viscut el camp dels residus amb el reciclatge era del tot previsible. Si evoquem els abocadors i els primers sistemes de recollida de la brossa, ens adonarem que una de les peces essencials ja duia implícita una progressió geomètrica: la duplicació constant del nombre de recipients per a les deixalles.

contenidorsCompta-n’hi dos (…o sis)

Anuncis

Els comentaris estan tancats.

  • Contacte:

    joseppedrals@hotmail.com
%d bloggers like this: