Diccionari urbà, 14

Neologismes de civilitat i sensatesa per a barcelonins desvetllats

ABRIL de 2015

Publicats a Time out Barcelona
359, 360, 361, 362 i 363

* * *

A-mèdica / [əmεδikə]

Quan, per culpa d’alguna afecció, hom pronuncia “Amèrica” amb veu ennassada, aconsegueix una crítica indeliberada al sistema sanitari dels EUA. La A inicial es torna un prefix de negació i el cos de la paraula (aquesta “mèric” que deriva de sant Emeric d’Hongria per via d’Amerigo Vespucci) esdevé, de cop, la medicina.

* * *

Curseteria / [kursətəɾiə]

Hom pot pensar que aquest terme és un barbarisme per anomenar les botigues o tallers on es fan cotilles, però té l’arrel en els cursos breus i monogràfics que avui dia imparteixen molts professionals per guanyar algun sou. Una curseteria és, doncs, un espai on s’hi dónen cursets ortopèdics o una acadèmia molt estricta.

* * *

S’hidra / [sídɾə]

Aplicant l’article salat al monstre mitològic que tenia moltíssims caps, l’hidra, s’aconsegueix de relacionar-lo directament amb el most de poma fermentat, la sidra. Si, en sentit figurat, una hidra és un mal social inextirpable, s’hidra és el mal provinent de la poma expandit, el pecat d’Adam en la Humanitat sencera?

* * *

M’atances / [mətánsəs]

Acció d’acostar-se fins a establir un contacte mortal. El pronom acusatiu de la primera persona del singular deixa entendre que el subjecte es vol pacient, que accepta o demana l’aproximació i un esquarterament porquí. És una invitació a la celebració i a la batalla i constata que on no hi ha sang no es fan botifarres.

* * *

L’escorts / [ləskórts]

La paraula “escort” -a més de ser el nom d’un model d’automòbil de la marca Ford (1968-2004)- fa referència a les acompanyants remunerades, ofici inspirat en les geisha del Japó. Per adaptar completament aquest anglicisme a les circumstàncies barcelonines, podríem dir que descriu les noies de companyia del districte IV.

hidra01

“Hidra”
Gravat de Matthius Merian
per a il·lustrar la versió neerlandesa
de la “Historiae naturalis” de Johannes Jonston
“Naekeurige Beschryvingh van de Natuur” (1660)

Anuncis

Els comentaris estan tancats.

  • Contacte:

    joseppedrals@hotmail.com
%d bloggers like this: