Diccionari urbà, 16

Neologismes de civilitat i sensatesa per a barcelonins desvetllats

JUNY de 2015

Publicats a Time out Barcelona
368, 369, 370 i 371

* * *

De-curador / [dəkuɾəδó]

La forma “de-curador” serveix per especificar, dins el camp de la decoració, els professionals que fan la tasca per designació legítima, com un deure social, i han de tenir cura dels adorns i complements d’aquells que són incapaços de fer-ho, ja sigui per orfandat del bon gust o per prodigalitat excessiva en el kitsch.

* * *

Co-marcial / [kuməɾsiál]

Aquesta fórmula prefixada, homòfona de “comercial”, palesa la relació existent entre les activitats ordides amb finalitat lucrativa o per satisfer l’apetit primari del públic i el caràcter violent i militar propi de Mart, déu de la Guerra. És un memento de la pulsió de mort que palpita en les activitats de compravenda.

* * *

Medi-ocre / [mεδiͻkɾə]

Entenem per medi-ocre el marc que es dóna quan hi ha un seguit de circumstàncies que no ajuden a destacar entre la mitjana, unes condicions que no afavoreixen el valor ni el mèrit, una realitat de tons terrosos, de color de cafè esgrogueït, una mica merdós. Un medi-ocre és, bàsicament, l’atmosfera que envolta un tifa.

* * *

Cèlibre / [sεliβɾə]

“Cèlibre” és un adjectiu que es refereix a la fama del qui no es casa amb ningú, del qui no aclareix mai la seva posició en cap tema. És un mot creuat compost de “cèlebre” i “cèlibe”.
Exemple:
– Vostè està a favor del corredor mediterrani o del corredor central?
– No sabria què contestar-li. Sóc cèlibre en aquest afer.

corredorsEls projectes de corredors de mercaderies (infografia d’El Punt/Avui)

Anuncis

Els comentaris estan tancats.

  • Contacte:

    joseppedrals@hotmail.com
%d bloggers like this: