Diccionari urbà, 18

Neologismes de civilitat i sensatesa per a barcelonins desvetllats

SETEMBRE de 2015

Publicats a Time out Barcelona
377, 378, 379, 380 i 381

* * *

Plorà’l / [plurál]

Aquesta conjugació en passat simple del verb “plorar”, combinada amb un objecte directe en forma de pronom feble, tindria el següent significat: “Algú va estar vivament afligit per algú altre”. Ara bé, per homofonia, guanya l’atribut de “plural”, múltiple, i el plor es concreta en un lament per la diversitat interfecta.

* * *

Llard d’infants / [λardinfáns]

El nom d’“Escola bressol”, que designa aquelles institucions que tenen cura dels nens de 0 a 3 anys, s’ha acabat imposant a la fórmula d’origen alemany “Jardí d’infància” (Kindergarten), però encara conviu amb un terme molt truculent: “Llard d’infants”, que descriu l’objectiu esfereïdor d’extreure el greix dels menuts.

* * *

IL·lustres / [ilustɾəs]

Si el terme “post mortem auctoris” fixa el moment en què els drets d’autor passen al domini públic (actualment són 70 anys des de la defunció), el mot “IL·lustres” assenyala el moment en què el renom assoleix categoria d’indeleble i en defineix el còmput: IL (49 en nombre llatins) x lustres (espai de 5 anys) = 245 anys.

* * *

L’agrevetat / [laγɾəbətát]

La paraula “agre” té una accepció molt poc reconeguda: “el gust que hom troba en la realització d’una tasca”. És un sentit tan menyspreat que ha passat a formar part d’aquest mot nou, que, mentre sembla definir la qualitat de greu, seriós, feixuc, descriu l’entredit (el veto) que pesa sobre l’afany aplicat pel treball.

* * *

Hexabrupte / [εgzəbɾúptə]

La forma llatina “ex abrupto” derivà en el mot “exabrupte”, cosa dita sense preàmbul. En aquest cas, però, el prefix “hexa-“ -que significa “sis”- afecta directament l’arrel “abrupte” -allò que mostra uns canvis sobtats- i, per consegüent, defineix una insensatesa esquerpa esquerpa esquerpa esquerpa esquerpa esquerpa!!

Schweineschmalz-1Mostra de llard (de procedència desconeguda) en una cullera

Anuncis

Els comentaris estan tancats.

  • Contacte:

    joseppedrals@hotmail.com
%d bloggers like this: