Diccionari urbà, 24

Neologismes de civilitat i sensatesa per a barcelonins desvetllats

MARÇ de 2016

Publicats a Time out Barcelona
403, 404, 405, 406 i 407

* * *

Di-li gent / [diliʒen]

Fórmula eficaç (“diligent”) que utilitzen els demagogs per convertir qualsevol frase en una arenga d’agitació populista, induint a substituir la concreció en el subjecte social pertinent per un genèric i ambigu “gent” (“digues-li gent”). Se’n demostra l’eficiència en frases com “hi ha gent que…” o “el que vol la gent”.

* * *

Empessar / [əmpəsá]

Aquesta paraula, originàriament un barbarisme, ha agafat un nou valor gràcies a les possibilitats significatives que contenia. Així, prenent del castellà “empezar” el sentit de començament i sumant-lo al valor semàntic del seu homòfon, “empassar”, obtenim una definició concretíssima: l’acció d’emprendre una deglució.

* * *

AP-7 / [əpsεt]

El nom tècnic de l’autopista del Mediterrani no són unes sigles (“Autopista de Pagament número 7”) ja que la motivació en la creació del terme no van ser els usos de la via sinó les condicions. Es tracta, doncs, d’una transcripció macarrònica de l’anglès “upset”, que tant vol dir “desconcert” i “disgust” com “bolcada”.

* * *

Pres-humit / [pɾεzumít]

Subtilment inspirat per la narració mitològica de Narcís, aquest mot conté, ocult dins del qualificatiu “presumit”, un resum de la moral que el mite imputa als narcisistes. Vindria a dir: és víctima de la vanitat aquell qui, com Narcís, acaba presoner (“pres”) dins el seu propi reflex en l’aigua (“humit”) i s’hi ofega.

* * *

Finança / [finansə]

La idea de finança enclou els moviments de diner de volum considerable (saldo, recursos, liquidacions, deutes…) i la proximitat indefectible de la mort, de tal manera que lliga l’alta economia i la defunció, la liquidació de comptes i la liquidació d’individus. Les finances no són més que diversos finals d’existència.

NARCÍS

Pres-humit (segons Caravaggio)

Anuncis

Els comentaris estan tancats.

  • Contacte:

    joseppedrals@hotmail.com
%d bloggers like this: