Diccionari urbà, 28

Neologismes de civilitat i sensatesa per a barcelonins desvetllats

JULIOL de 2016

Publicats a Time out Barcelona
421, 422, 423 i 424

* * *

Rudelies / [ruδəlíəs]

La xarxa de tren dels nuclis pròxims a Barcelona rep aquest nom (no pas “rodalies”, tot i que sona igual) perquè el servei és totalment “RUDE”: l’assistència en el sistema ferroviari està mancada de delicadesa, de cortesia, i és crua, rigorosa, desagradable i dura de suportar. L’ús del Rudelies és un combat aferrissat.

* * *

Cal Sotets / [kalsutɛts]

Per la quantitat de clots i depressions (petits sots) que hom pot trobar en certes vies, hi ha zones de Barcelona que són conegudes amb aquest simpàtic malnom. Així, l’espai de sotracs esdevé, per homofonia, una peça de roba interior amb valor metafòric i el lloc es converteix en una ensarronada on t’agafen en pilotes.

* * *

Concís-tory / [kunsístɔɾi]

Aquest mot, sinònim de “consell municipal”, conté, en síntesi, el carés polític al qual empeny la poltrona: la defensa de les institucions vigents. Gràcies a l’epítet dels conservadors britànics (“tory”) i l’adjectiu “concís”, s’aconsegueix que hom digui “Ajuntament” i el titlli de reaccionari estricte al mateix temps.

* * *

M’ho dances / [muδánsəs]

Aquesta frase concentra la idea d’execució d’un moviment de ball dedicat a l’emissor (“tu em dances això”) i, al mateix temps, al·ludeix al concepte de trasllat (“mudances”). De la combinació, se’n treu la descripció subjectiva dels contrabalançaments d’un transportista que mou andròmines i fòtils de propietat privada.

sots

Una mostra de Cal Sotets

Anuncis

Els comentaris estan tancats.

  • Contacte:

    joseppedrals@hotmail.com
%d bloggers like this: