Diccionari urbà, 36

Neologismes de civilitat i sensatesa per a barcelonins desvetllats

ABRIL de 2017

Publicats a Time out Barcelona
452, 453, 454 i 455

* * *

Arbraçada / [əbɾəsádə]

Aquest mot defineix tant les accions ecologistes contra la desforestació com les pràctiques terapèutiques basades en les propietats guaridores dels boscos, concretades, ambdues, en el gest d’abraçar arbres (treehugging).

* * *

Zoombi / [zoombi]

La paraula “Zombi”, originària de les llengües Kikongo, serveix per definir aquell que ha retornat de la mort (l’esperit d’un difunt, un cos sense ànima). Amb el prefix “zoo-“, passa a descriure els animals morts vivents.

* * *

Besícula / [bəzíkulə]

Una “vesícula” és un òrgan que té forma de sac (des de la bufeta fins a una butllofa qualsevol) i que s’omple d’humors o d’aires. En canviar-ne la inicial per una “b”, la cavitat en qüestió passa a omplir-se de petonets.

* * *

Anarconisme / [ənəɾkunismə]

Degut a un petit canvi en l’ordre de les consonants, allò que seria una errada cronològica (anacronisme), esdevé una incongruència fruit del desordre i la confusió generats per l’absència d’autoritat, un lapsus anàrquic.

arbraçadaArbraçada

Anuncis

Els comentaris estan tancats.

  • Contacte:

    joseppedrals@hotmail.com
%d bloggers like this: