Diccionari urbà, 38

Neologismes de civilitat i sensatesa per a barcelonins desvetllats

JUNY de 2017

Publicats a Time out Barcelona
461, 462, 463 i 464

* * *

Job / [ʒᴐp]

En anglès, la paraula “job” significa “ocupació remunerada regular”. És un mot d’origen incert, però nosaltres advoquem per relacionar-lo amb el profeta del mateix nom, símbol del sofriment, la fidelitat i la paciència.

* * *

Melengolia / [mələŋgulíə]

Estat d’ànim de calma apàtica, fruit del gest de sobreposar-se al coàgul de la melanconia pel mètode de fer-se’l passar coll avall, d’engolir-lo. És l’humor resignat de qui s’ha empassat el nus a la gola de la tristesa.

* * *

Ex-penses / [ɛkspɛnsəs]

Aplicant la mentalitat mercantil de consum i producció a la filosofia, neix el mot “ex-penses”, que són les despeses (expenses) generades per unes activitats especulatives (penses) quan ja s’han demostrat superades (ex-).

* * *

Baremar / [bəɾəmá]

Terme d’enologia que especifica l’acció de collir el raïm (veremar) d’una manera totalment quantificada i seguint els valors d’un conjunt de taules numèriques, conseqüència de l’automatització dels processos vitivinícoles.

JOBrepin

Job i els seus amics, segons Ilià Repin

Anuncis

Els comentaris estan tancats.

  • Contacte:

    joseppedrals@hotmail.com
%d bloggers like this: