Diccionari urbà, 44

Neologismes de civilitat i sensatesa per a barcelonins desvetllats

GENER de 2018

Publicats a Time out Barcelona
486, 487, 488, 489 i 490

* * *

Gra atuït / [gɾatuít]

Estat en què roman com mort (atuït) un bony petit que neix en alguna part del cos i cria pus. Aquesta letargia de la tumoració serveix per anomenar, per analogia, les malures latents que sembla que no es paguen (gratuït).

* * *

En Gendre / [ənʒɛndɾə]

Anteposant l’article al nom comú que designa el marit de la filla en relació als pares d’aquesta, l’intrús pren títol de cortesia per l’estat civil i queda denominat com a criatura informe d’índole perversa (“engendro”).

* * *

Turbo-lent / [tuɾbulén]

Aquest adjectiu, aparentment un oxímoron entre la idea d’augmentar la potència (turbo) i la manca de pressa (lent), retrata l’actitud d’aquell que se sent inclinat a la insubordinació (turbulent) però s’ho pren amb calma.

* * *

Perruquial / [pərukiál]

L’adjectiu “perruquial” barreja la idea de reunió habitual de clientela (parròquia) i l’ús de cabells postissos per dissimular l’absència de cabells naturals (perruquí): relatiu o pertanyent a la parròquia del perruquí.

* * *

Enlleonat / [əɲʎəunát]

Dit de la persona que ha adquirit unes qualitats físiques i morals que el fan tan semblant a un lleó (panthera leo) que ha arribat a l’extrem de quedar encasellat i entatxonat (enllaunat) en aquesta qualificació lleonina.

Loewenmensch1

L’enlleonat (Löwenmensch, al Museu d’Ulm)

Els comentaris estan tancats.

  • Contacte:

    joseppedrals@hotmail.com
%d bloggers like this: