Diccionari urbà, 45

Neologismes de civilitat i sensatesa per a barcelonins desvetllats

FEBRER de 2017

Publicats a Time out Barcelona
486, 487 i 488

* * *

Re-gent / [rəʒen]

Substantiu que desmunta la idea de regència (govern que actua en nom del rei) tot situant el prefix intensificador i superlativitzador “re-” davant del conjunt de les persones (gent). Ex.: “La Re-gent de la Re-pública”.

* * *

S’ex-cita / [sεksite]

Exaltació que hom experimenta només de pensar en la previsió d’una trobada (cita) de caire sexual (sex) amb algú amb qui hom ja havia mantingut relacions amoroses prèviament (s’ex), un estímul entre el record i el desig.

* * *

Jurimprudència / [ʒuɾimpɾuðεnsiə]

La “jurimprudència” són les sentències judicials dictades maliciosament i amb negligència. Afecta perillosament la “jurisprudència”, que supleix llacunes en l’ordenament jurídic basant-se en sentències de casos anàlegs.

manifestaciomòbils

Re-gent davant la Jurimprudència

Anuncis

Els comentaris estan tancats.

  • Contacte:

    joseppedrals@hotmail.com
%d bloggers like this: