Diccionari urbà, 46

Neologismes de civilitat i sensatesa per a barcelonins desvetllats

MARÇ de 2018

Publicats a Time out Barcelona
489, 490, 491 i 492

* * *

Pal-incest / [palinsést]

Així com el “palimpsest” és un text escrit damunt d’un altre prèviament esborrat, el pal-incest és l’acte consistent en empalar (pal) l’ascendent més pròxim (incest) per anul·lar-lo i substituir-lo en l’ordre successori.

* * *

Medit erroni / [məðitərɔni]

S’anomena “medit erroni” (barbarisme constatat) aquell espai mal mesurat que alterna un tros de mar i una platja artificial segons la porfídia de l’Ajuntament, a palades de sorra, o la feresa de la Natura, a llevantades.

* * *

Anal faveta / [ənalfəβɛtə]

Petita lesió roja i pruriginosa en forma de bony (fava) a la zona rectal (anus) que, a més de coïssor, provoca els trastorns d’alèxia i agrafia o pèrdua temporal de les habilitats de lectura i escriptura (analfabetisme).

* * *

E-vident / [ɛ-bidén]

Quan aquell qui pretén tenir un talent sobrenatural que li revela l’esdevenidor (vident) explota aquesta gràcia a través de canals electrònics, fa patent que el do profètic és simple constatació d’obvietats (evidències).

 ANALfaveta

El Pal-incest pot causar una Anal faveta

Anuncis

Els comentaris estan tancats.

  • Contacte:

    joseppedrals@hotmail.com
%d bloggers like this: