Diccionari urbà, 52

Neologismes de civilitat i sensatesa per a barcelonins desvetllats

OCTUBRE de 2018

Publicats a Time out Barcelona
521, 522, 523, 524 i 525

* * *

Espí ritual / [əspirituál]

L’espina ritual, és a dir, la mortificació cerimonial (el martiri), té la capacitat d’allunyar del patiment del cos l’ésser voluntàriament sofrent tot fent-li oblidar la matèria per concentrar-se en qüestions espirituals.

* * *

Se m’ha gestat / [səmáʒəstát]

Quan hom s’adona que l’embrió de grandesa i dignitat (majestas) s’ha anat desenvolupant (gestant) a dintre seu i que està parint la seva pròpia sobirania, veu que els honors del rei (sa majestat) ja són totalment caducs.

* * *

Res-i-deix / [rεzidéʃ]

Es diu que “res-i-deix”, d’aquella persona que s’està en un lloc determinat (resideix) de manera apàtica, sense fer-hi cap cosa (res) i, a més a més, la seva desgana persisteix com un regust (deix) de passivitat enutjosa.

* * *

Astre-ingent / [astɾinʒén]

Anomenem astre-ingent aquella persona que assoleix un grau tan alt de popularitat (que és una estrella ingent –molt gran-) que, en veure-la, el públic, saturat, posa cara d’estrenyiment i sent una aspror intensa i amarga.

* * *

Halitista / [əlitístə]

Partidari o seguidor (com marca el sufix llatí –ista) de la doctrina que defensa l’existència d’una minoria social selecta (elit) separada segons l’exclusiu criteri d’unes característiques determinades en l’alè (hàlit).

halitistaHalitista

Els comentaris estan tancats.

  • Contacte:

    joseppedrals@hotmail.com
%d bloggers like this: