Diccionari urbà, 54

Neologismes de civilitat i sensatesa per a barcelonins desvetllats

DESEMBRE de 2018

Publicats a Time out Barcelona
530, 531, 532 i 533

* * *

Cara-lleu / [karəλeu]

Mot que descriu l’actitud d’aquell que habitualment actua sense contenció, ni prudència, ni pudor (el qui té molta cara), però que, pel cas, es mig comporta i rebaixa o relaxa (fa lleu) la insolència i el desvergonyiment.

* * *

Em fa tic / [əɱfatík]

Expressió que retrata una reacció inconscient (l’activació d’una zona muscular amb petits actes repetits, ràpids i sobtats: “tics”) i la seva causa: la manera d’expressar-se donant-se importància (emfàtica) d’algú altre.

* * *

El Mar Egeu / [əlmáɾəgεu]

Conca del mar Mediterrani oriental compresa entre Grècia, l’Àsia menor i l’illa de Creta. Etimològicament, s’ha relacionat el nom amb substrats prehel·lènics, però en català vol dir: “l’atabaleu” o “li feu rodar el cap”.

* * *

/ [gu]

Personatge merament sintàctic (evolució estranya del llatí “unus”) que apareix en la parla quotidiana per expressar “la unitat personal”. El trobem en les expressions: “Sabeu sin vindrà el Gú?” o “No ha vingut Ni en Gú”.

REFUGIATSalMAREGEUEl Gú i el Mar Egeu

 

Els comentaris estan tancats.

  • Contacte:

    joseppedrals@hotmail.com
%d bloggers like this: