Diccionari urbà, 56

Neologismes de civilitat i sensatesa per a barcelonins desvetllats

FEBRER de 2019

Publicats a Time out Barcelona
537, 538, 539 i 540

* * *

Ram bla / [ramblá]

Pom de flors suau, dolç i benigne que es regalen els enamorats quan surten a passejar per carrers que ocupen antics cursos d’aigua intermitent i que serveix per anomenar aquests espais. Exemple: Ram bla de les floristes.

* * *

Jazz-i-ment / [jasimén]

La suma de la música afroamericana i el conjunt de les funcions psíquiques (intel·lecte) al·ludeix a l’acumulació de restes fòssils. Ço és: quan el swing toca l’esperit, profunditza en l’arqueologia del pensament musical.

* * *

Do lent / [dɔlén]

Quan hom creu tenir una qualitat natural, una gràcia especial, en un camp determinat però és incapaç de demostrar-la al llarg del temps perquè resulta que el do es manifesta sense pressa, potser no és tan natural ni tan bo.

* * *

Refusiu / [rəfuzíu]

Relatiu o pertanyent a la manifestació d’una denegació -el no consentiment amb alguna cosa, o la declinació- de manera càlida i afectuosa, demostrant uns sentiments vehements però tendres (efusius) en el rebuig (refús).

 

 

jazziment01Jazziment

Els comentaris estan tancats.

  • Contacte:

    joseppedrals@hotmail.com
%d bloggers like this: