Diccionari urbà, 58-59

Neologismes de civilitat i sensatesa per a barcelonins desvetllats

ABRIL I MAIG de 2019

Publicats a Time out Barcelona
545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552 i 553

* * *

Entafurar / [əntəfurá]

Verb que retrata l’acció de fer caure algú en el vici de les cases de jocs i apostes (convertir una persona en tafur) tot descrivint la incitació vers la decadència com un confinament en un forat de perdició (entaforar).

* * *

Pustal / [pustál]

Líquid tèrbol i espès segregat d’una inflamació (pus) que apareix d’una manera tan característica (tal) que pot considerar-se prou pintoresc com per ser enviat per correu (postal) com a mostra de particularitats locals.

* * *

Captiberi / [kaptiβɛɾi]

Paraula de doble sentit que, al temps que exposa el fet d’estar privat de llibertat (captiu), constata com l’empresonament comporta la proscripció i l’exclusió (cap) en l’assaboriment d’àpats opípars i suculents (tiberi).

* * *

Trivotar / [tɾiβutá]

Paraula que serveix per evidenciar com en l’acte d’exercir el dret de sufragi (votar) de manera reiterada (tres vegades: “tri-“) hi influeix l’obligació de liquidar una forma de càrregues contínues imposades (tributar).

* * *

Transparents / [tɾanspəɾéns]

Persones que, per afinitat, arriben en el tracte més enllà (trans-) que els vincles familiars (parents) i amb les quals s’estableixen unes relacions de confiança total a través d’una sinceritat diàfana (són transparents).

* * *

Fel-i-gres / [fεligɾεs]

Persona que projecta el seu dolor amarg (fel) en les rajoles de ceràmica dura i impermeable (gres) de manera que la bilis, en no penetrar les argiles, roman fidelment (feligrès) com a testimoni d’una rancúnia constant.

* * *

Bitrina / [bitɾinə]

Expositor amb les parets de vidre que consta de dos prestatges (bi-) amb tres compartiments cada un (tri). El mot també s’usa en el sentit d’enutjar-se (trinar) doblement (bi-) o, àdhuc, com a substitut del número 6 (2×3).

* * *

Firmamental / [fiɾməməntál]

Aquest adjectiu que va encunyar Rubén Darío per parlar de quelcom relatiu al firmament, no és només un neologisme d’autor, sinó que porta en si mateix la signatura intel·lectual del geni nicaragüenc: la seva firma mental.

* * *

Halopècia / [əlupεsiə]

Degut a l’etimologia d'”alopècia”, “guineu” en grec (animal que perd anualment tot el pèl), s’ha volgut contrarestar l’esment a la reiteració periòdica del fenomen al·ludint a la sal (halo-), bon tractament anticalvície.

trivotarTrivotar

 

Els comentaris estan tancats.

  • Contacte:

    joseppedrals@hotmail.com
%d bloggers like this: