Diccionari urbà, 61

Neologismes de civilitat i sensatesa per a barcelonins desvetllats
JULIOL-AGOST de 2019

Publicats a Time out Barcelona
558, 559, 560, 561 i 562

* * *

Ambululància / [əmbululánsiə]

Arcaisme que designava les “ambulàncies” tot fent referència als crits planyívols arrencats pel dolor (la ululació o qualitat udoladora) que n’anunciaven la presència. En evolucionar, el mot perdé la síl·laba reiterativa.

* * *

Xafo gos / [ʃafugós]

Diem que el dia és “xafo gos” no pas per una derivació del llatí vulgar “exoffocatio” sinó perquè l’ambient calent provoca tanta gossera (mandra) que fins i tot fa perdre la força als cans, protagonistes de la canícula.

* * *

Recent / [rəsén]

En l’època del gust per la novetat constant, qualsevol cosa supera les qualitats corrents pel mer fet d’haver-se esdevingut fa poc temps, de manera que excedeix (re-) el percentual (100%) o el duplica: recent = dos-cents.

* * *

Preparat / [pɾəpəɾát]

Quan es diu que algú està “preparat” no es fa referència a l’estat, la disposició i la promptitud que té per acomplir qualsevol comesa, sinó que s’assenta el precedent (pre-) que anuncia la posterior desocupació (parat).

* * *

Banyat / [bəɲát]

Raonant l’homonímia tenim, per exemple, que aquell que s’ha ficat una estona dins de l’aigua (s’ha banyat) de cop està proveït de banyes (banyat). Aneu amb compte, aquest estiu, si la parella no us acompanya a la platja.

banyatbanyatBanyat banyat

Els comentaris estan tancats.

  • Contacte:

    joseppedrals@hotmail.com
%d bloggers like this: