Diccionari urbà, 63

Neologismes de civilitat i sensatesa per a barcelonins desvetllats
OCTUBRE de 2019

Publicats a Time out Barcelona
567, 568, 569, 570 i 571

* * *

Rudeig / [ruðεʧ]

Acció pròpia del rude que consisteix en barbotejar circumloquis (per falta de civilitat i correcció), o sigui: xampurrejar discursos desagradables per a l’oïda i del tot desconcertants pel que fa al contingut (rodeig).

* * *

S’ho prem / [supɾém]

Es diu d’aquella entitat que, a base de cloure i recloure (prémer), assoleix el màxim punt de compressió sobre qualsevol cosa, de manera que esdevé l’últim grau de repressió possible. Per exemple: “El tribunal s’ho prem”.

* * *

Cursar-hi / [kuɾsáɾi]

Persona que ha obtingut la patent per enfrontar-se a unes determinades matèries i, en base a aquesta autorització de les autoritats, porta a terme les accions bèl·liques pertinents per concloure satisfactòriament el curs.

* * *

Curatge / [kuɾsáʤə]

Exercici de les activitats pròpies del tractament d’una malaltia dutes a terme amb la finalitat d’estimular la fermesa d’ànim davant de les dificultats, i viceversa: curació aconseguida per mitjà del valor i la resolució.

* * *

Fuguera / [fuɣéɾə]

Ganes de fugar-se; especialment quan hom les canalitza a través d’un munt de matèria combustible encesa. La “fuguera” s’entén, també, com un símbol de l’anhel de llibertat, com una forma al·legòrica d’evasió i de purga.

FUGUERAFuguera (foto: Santi Botella)

Els comentaris estan tancats.

  • Contacte:

    joseppedrals@hotmail.com
%d bloggers like this: