Diccionari urbà, 65

Neologismes de civilitat i sensatesa per a barcelonins desvetllats
DESEMBRE de 2019

Publicats a Time out Barcelona
576, 577 i 578

* * *

Amb-por-d’errar / [əmpódərá]

El mot “empoderar” (promoure l’autorealització o la influència sobre certes coses) és rebutjat per certs sectors (que prefereixen “apoderar”) i, com a conseqüència, encara provoca inseguretat en aquell que vol pronunciar-lo.

* * *

Bivenda / [biβɛndə]

Ja que el mot “vivenda” no està recollit en cap diccionari, proposem d’incloure’l fent veure que el prefix “bi” afecta l’arrel “venda”, així: contracte de compravenda d’un habitatge per un preu que en dobla el valor real.

* * *

Hebdòman / [əpdͻmən]

Que té una afició malaltissa (o mania) transitòria per fer treballar els músculs de la zona abdominal (abdomen) durant una setmana (hebdòmada), coincidint amb la proximitat de l’estiu i, en acabat, abandonar completament l’exercici.

 

hebdòmanVentre d’un hebdòman

 

Els comentaris estan tancats.

  • Contacte:

    joseppedrals@hotmail.com
<span>%d</span> bloggers like this: